Pilum

Telefon: 08-591 124 10

E-post

www.pilum.se

Webbsida

Om du klickar på länken ovan kommer du till en webbplats som inte drivs av förteckning. Förteckning är inte ansvarig för innehållet eller tillgängligheten av länkade webbplatser.

Pilum
Kategorier: Unknown

Viktiga kontaktuppgifter till Pilum
Telefon
08-591 124 10
E-post
E-post
Hemsida
www.pilum.se
Adress
Kanalvägen 3A, Upplands Väsby Stockholm, 194 61
 

filter

Vattenrening

Värmeväxlare


0 Kundrekommendation
Skriv din recension
Ny företagsprofil

Pilum koncernen är ett industriföretag med inriktning mot miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser

  • Ny företagsprofil

    Pilum koncernen är ett industriföretag med inriktning mot miljöteknik - Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser

Pilum's Keywords

filter | Vattenrening | Värmeväxlare | Omvänd Osmos | sandfilter | Energiåtervinning | Stoftavskiljare | processventilation | Rökgasrening | patronfilter | Industrifilter | Processfilter | Askhantering | Stofthantering | Stoftavskiljning | Elektrofilter | Kassettfilter | Scrubber | Jonbytarteknik | Processvattenrening | Stoftfilter | Spärrfilter | Hybridfilter | Ammoniakavdrivare | Imkondensor | Lamellfilter | Fyllkroppar | Lamellkondensor