Välfärd för livsmedelsproducernade djur - Information och vägledning för konsumenter

Från: SylviaKPersson  04-29-2011
Nyckelord: Djurväfärd

Vi äter kött, ägg och mejeriprodukter och vi bryr oss om hur djuren har det, men hur har de det egentligen? SylviaKPersson, husdjursagronom med 15 års erfarenhet av utveckling av livsmedelsproducerande gårdar, djurvälfärd och ekologiskt lantbruk, kan förklara de svåra sammanhangen och visa bilder på den verklighet som inte alltid är så lätt att besöka. Studieresor och enskilda gårdsbesök kan också ordnas.
För den konsument som vill påverka djurhållningen behöver veta vilka förutsättningar lantbrukarna har och vad som styr dem. Djurvälfärd och lönsamhet går hand i hand! Det behöver inte vara motsättningar mellan dessa faktorer, men samhället är en komplex företeelse och valen många. SylviaKPersson hjälper dig som konsumet i butiks-djungeln!

Nyckelord: Djurväfärd