Föreläsning - Marknadsför ditt företag på Facebook

Från: SylviaKPersson  06-01-2011
Nyckelord: Business Coach, Förändringsprocesser

3 miljoner svenskar är ute på Facebook och antalet företag ökar. Facebook är en av många verktyg att nå sin kunder, men även medarbetare och framtida arbetskraft. Denna föreläsning handlar om hur du som företag väljer att använda Facbook, hur du formulerar dig, vad som är vikitgt att tänka på etc.

Nyckelord: Business Coach, Förändringsprocesser

Andra produkter och tjänster från SylviaKPersson

04-29-2011

Välfärd för livsmedelsproducernade djur - Information och vägledning för konsumenter

Vi äter kött, ägg och mejeriprodukter och vi bryr oss om hur djuren har det, men hur har de det egentligen? SylviaKPersson, husdjursagronom med 15 års erfarenhet av utveckling av livsmedelsproducerande gårdar, djurvälfärd och ekologiskt lantbruk, förklarar de svåra sammanhangen.


04-29-2011

Coaching för ökad prestation

SylviaKPersson arbetar målinriktat utifrån dina behov och förutsättningar. Resultaten, den ökade prestationen, kommer efterhand som din mentala kapacitet förmår dig att använda större del av dina inneboende resurser!


04-29-2011

Välfärd för livsmedelsproducerande djur - rådgivning till lantbrukare

SylviaKPersson kan utifrån dina förutsättningar på gården visa på dina möjligheter att förbättra djurens välfärd utan att det behöver kräva investeringar. Friska och välmående djur är mer produktiva! Djurvälfärd är lönsamt!


04-29-2011

Ledarskapsutveckling, coaching

Att leda andra kräver ett kontinuerligt arbete med att leda och utveckla sig själv. SylviaKPersson arbetar med målinriktad psykologisk coaching där du som människa utvecklar dina förmågor utifrån sina egna behov.


04-29-2011

Coaching för landsbygdsföretag

Sylvia Persson har en unik kombination av kompetenser och förmågor som effektivt kan bidra till att Du lyckas med Ditt företagande på landsbygden.


04-29-2011

Coaching till privatpersoner

Genom målinriktade samtal visar SylviaKPersson vilka möjligheter du har att komma vidare. Hitta/använd din egen kraft och väx med lärandet!


04-29-2011

Coaching med häst

SylviaKPersson visar dig vägen till bestående förändring och livslång lärdom. Hästen accepterar endast den ledare som förtjänar ledarskapet. De speglar utan värderingar det vi förmedlar. Du tränar fokus, tydlighet och positivt tänkande.