Coaching till privatpersoner

Från: SylviaKPersson  04-29-2011
Nyckelord: mental träning, personlig coaching, Life Coaching

Genom målinriktade samtal visar SylviaKPersson vilka möjligheter du har att komma vidare. Kroppen, känslan, tankarna och beteendent hänger ihop och är i ständigt samspel med omgivningen utifrån din personlighet. Du kommer lära dig mer om dig själv och hur du kan använda dina resurer effektivare. Hitta/använd din egen kraft och väx med lärandet!
Coaching är effektivt, endast 5-10 träffar kan göra skillnaden som räcker hela livet!
Träffarna sker fysiskt i första hand, men kan också ske via telefon eller mejl. Transparens (tydlighet med processer och tekniker) och intigritet präglar alla träffar. 
Du väljer Ditt liv!
Mitt mål är att se dig lyckas!

Nyckelord: Life Coaching, mental träning, personlig coaching, Psykologisk Coaching