Coaching för landsbygdsföretag

Från: SylviaKPersson  04-29-2011
Nyckelord: Leadership Development, Business Coach, Psykologisk Coaching

Sylvia Persson har en unik kombination av kompetenser och förmågor som effektivt kan bidra till att Du lyckas med Ditt företagande på landsbygden.
Landsbygdsföretagens förutsättningar är unika med stora bundna värden men förhållandevis få anställda. Vår historia, attityder i samhället och jordbrukspolitiken gör förutsättningarna ytterligare speciella. Även om människan och hur hon fungerar är lika för alla krävs stor respekt och grundläggande förståelse för helheten för att coachingen ska bli verkligt effektiv för företagare på landsbygden. Det har SylviaKPersson!
Endast 5-10 träffar kommer göra skillnad och lönsamheten kommer påverkas positivt!
Träffarna sker alltid med stor integritet och transparens (tydlighet och öppenhet med processer och tekniker). Effektivast är att träffas fysiskt, men det går också per telefon eller mejl.

Nyckelord: Business Coach, Leadership Development, Psykologisk Coaching