Medicinsk Fibromassage

Från: Njut av Livet - massage & friskvård  10-22-2009
Nyckelord: Massage

Medicinsk Fibromassage
Fibromassage är en mild form av massage, speciellt utvecklad
för att hjälpa patienter med kroniska muskelsmärtor, fibromyalgi.
Fibromassage utförs med lätta strykningar och anpassade massagegrepp.
Massagen frisätter oxytocin, ett lugn-och-ro-hormon som påverkar det
allmänna välbefinnandet. Behandlingen har visat goda resultat och är
utmärkt för patienter som är utbrända och lider av stressyndrom.

60 min 500 kr

Nyckelord: Massage

Kontakta Njut av Livet - massage & friskvård

E-post

Skriv ut denna sida

Dela