Ansvar och säkerhetsutbildning på Atlet

Ansvar och säkerhetsutbildning på Atlet från Atlet Utbildning

Från: Atlet Utbildning  12-23-2009
Nyckelord: Utbildning, Kurser, Kurs

50 år gamla tidningsartiklar om arbetsolyckor kunde lika gärna ha skrivits idag. Det är en truck inblandad och personskadorna är svåra. Vi har kommit en lång väg i säkerhetstänkande de senaste 50 åren, men ännu återstår mycket. Atlets ansvar och säkerhetsutbildning är ett konkret sätt att minska riskerna för olyckor och skador på arbetsplatser som använder truckar.

För mer information, se vår hemsida på: http://www.atlet.se/utbildning/ansvar-sakerhet

Nyckelord: godhantering, Kurs, Kurser, Utbildning,