Polyuretan baserade system för reparation

Polyuretan baserade system för reparation från Gleitmo TECHNIK AB

Från: Gleitmo TECHNIK AB  09-24-2011
Nyckelord: lim

Förr var det ofta billigare att slänga skadade detaljer eller gå till en specialist för att få metaller svetsade eller gjutna. Korta livslängder kunde accepteras i en annan utsträckning än idag. Med kemiska reparationsmaterial menar vi reaktiva produkter avsedda att fylla ut eller limma ihop skadade metalldelar. Man kan t.ex. spackla många typer av skadade lager- eller tätningsytor i glidlager, pumpar etc. med ett metallfyllt material som efter härdning kan maskinbearbetas till rätt mått. Man kan även lägga igen tryckutsatta gjutgodsdelar i maskinfundament, motorblock i aluminium och mycket mer. Kemiska reparationsmaterial kan också vara reaktiva gummimaterial som efter blandning och härdning ger mer eller mindre mjuka flexibla slitskikt som kan användas i applikationer där ökad resistens mot t.ex. abrasiv nötning krävs

Nyckelord: lim

Andra produkter och tjänster från Gleitmo TECHNIK AB

Epoxybaserade system för reparation av Gleitmo TECHNIK AB bilder
09-24-2011

Epoxybaserade system för reparation

Härdning av DEVCON`S epoxyplaster sker genom en kemisk reaktion vid rumstemperatur eller med vissa produkter t.o.m. vid minusgrader. Produkterna är praktiskt taget krympfria och spänningsfria, har god slitstyrka och slagseghet samt god åldrings- och korrosionsbeständighet. DEVCON epoxyplaster har utomordentliga fysikaliska och kemiska egenskaper samt mycket goda vidhäftningsegenskaper vilket ger produkterna mycket breda användningsområden såväl inom produktion som underhåll. Samtliga DEVCON epox


Tätningsmedel av Gleitmo TECHNIK AB bilder
09-24-2011

Tätningsmedel

Produkterna kan appliceras som en fog som härdar på plats efter montering men kan även appliceras så att de härdar före montering. Följande tabeller är endast avsedda att användas som en enkel överblick över vårt produktprogram. Vid närmare intresse - rekvirera teknisk produktinformation från oss via e-mail under knappen KONTAKTA OSS. Vi rekommenderar alltid att Ni konsulterar oss innan en produkt testat praktiskt.


Lim av Gleitmo TECHNIK AB bilder
09-24-2011

Lim

Termodynamisk adsorptionsteori är den teori vi främst använder oss av. Här gäller en s.k. ytspänningsskala. Ett material har en viss ytspänning, oavsett om det är flytande eller i fast form. På en skala med ytor ordnade efter fallande ytspänning väter teoretiskt ett flytande ämne (limmet) alla ovanstående fasta ämnen. Detta förklarar varför ett frimärke fäster bättre på papper än på plast. Oberoende av hur starka lim man använder blir hållfastheten aldrig större än styrkan hos de ytor man limmer


Släppmedel av Gleitmo TECHNIK AB bilder
09-24-2011

Släppmedel

Komponenterna i produkterna är valda med tanke på arbetsmiljö och yttre miljöhänsyn. Använda på avsett sätt utgör de inga hälso- eller miljörisker. Programmet avslutas med några släppmedel avsedda för plast- och gummiindustrin samt för svetsapplikationer.


Smörjmedel av Gleitmo TECHNIK AB bilder
09-24-2011

Smörjmedel

Att hitta rätt smörjmedel för en viss specifik applikation kan vara som att leta efter en nål i en höstack, i synnerhet om applikationen inte är lika väldefinierad som t.ex. smörjkraven i en förbränningsmotor. Det är oftast lönsamt att redan från början anlita en specialist på området för att kunna stöta och blöta sina idéer med någon från branschen