Solfläkt

Från: Ecoproducts AB  12-05-2012
Nyckelord: Skoter, Bike, batteri

Pris Solfläkten 4.995 kr Inklusive fläkt. (Inklusive moms) Kontakta oss Solfläkten - En solfångare som producerar massor med varm luft. Om behovet endast är varmluft, rekommenderas Solfläkten varmt. Den skiljer sig markant från övriga så kallade luftsolfångare på marknaden; Solfläkten cirkulerar inomhusluften istället för att ta in utomhusluft. (Att ta in utomhusluft ökar risken för fukt-/mögelskador.) Verkningsgraden för Solfläkten är mer än dubbelt så hög/kvm jämfört med den bästa av förekommande luftsolfångare, och den kostar hälften så mycket. Solfläkten ger dessutom värmetillskott även vid mulet/kallt väder tack vare ”superabsorbatorn” i enheten. Den har en absorbationskoefficient på > 95% och en emissivitet på < 5 %, samt absorberar både direkt/indirekt IR-/UV-strålning. Luftflödet från Solfläkten är >55 kbm/timme och värmeökningen kan bli långt över 30 grader. Med till exempel en utomhustemperatur på runt -15 grader och vintersol, ger Solfläkten en temperaturökning på >20 grader; det vill säga att om inomhustemperaturen är 15 grader erhålls >35 grader i returluften. Driftskostnaden för Solfläkten är ca. 1 öre/timme(!) Den drivs med en inbyggd mycket driftsäker, tålig och stark 12 voltsfläkt/8W. Solfläkten används med fördel till uppvärmning av bostäder, källare, fritidshus, hus-/villavagnar, båtar, verkstadslokaler med mera. Fläkten kan köras med fyra olika hastigheter - med den lägsta blir driftskostnaden 0,5 öre/timme... Solfläkten har två stosade hål på baksidan, en för insug och en för utblås. Det enda som behövs är två genomföringar genom väggen: 80 respektive 75 mm i diameter. Måtten är 140 cm (h) x 90 cm (b) x 6 cm (d). Vikt 7 kg. På baksidan av Solfläkten finns färdiga stag för upphängning. Priset, inklusive fläkt, är 4.995 kr., inklusive moms. Termostaten styr så att Solfläkten startar när den invändigt är >35 grader och stänger när returluften är<25 grader. Du riskerar således aldrig att få in kallare luft än inomhustemperaturen. (Solfläkten kan även köras manuellt om lägre temperatur än 25 grader önskas, gäller exemplvis vid uppvärmning av källare, husgrunder och andra lokaler med lägre temperatur. Då kopplas Solfläktens adapter till en vanlig timer som ställs att gå under dagtid.) Solfläkten ger som sagt betydande värmetillskott även vid mulet väder samt vid temperaturer ned mot 20 minusgrader. Solfläkten är visserligen utmärkt för att skapa en bra inomhusmiljö, men hur bra är den ur besparingssynpunkt - hur fort betalar den sig? Det finns en enkel formel för att beräkna Solfläktens effekt: P = cmt. P = mängden värme som Solfläkten avger per sekund i Watt (J/s) c = luftens värmekapacitet, 1000 J / (kg x K) m = massflödet kg/s = luftflöde i kbm/s x 1,29 (luftens densitet) t = temperaturdifferens °C (Solfläktens utblås-luftintag) Då utblåset ligger på >55 kbm/timme, eller drygt 15 liter/sekund (0,0154 kbm/s) hamnar effekten med till exempel en temperaturstegring på 40 grader på: 1000 x 0,0154 x 1,29 x 40 = 795 Watt Medelvärdet för temperaturstegringen över årsdriftstiden för Solfläkten är cirka 20 grader, >40 grader vid klart solsken, >20 grader vid soldis, >15 grader vid mulet. Med tillgänglig väderstatistik blir årsutbytet för den värme Solfläkten avger >1200 kWh. (Förutsatt att Solfläkten sitter på en vägg som även är solbelyst på vintern - Solfläkten ger värmetillskott oavsett utomhustemperatur). Med ett elpris på 1,50 kr/kWh, blir årsvärdet av bara värmen således 1200 x 1,5 kr = 1.800 kr! Elräkningen minskar alltså med närmare 2.000 kronor. Beroende på var i landet Solfläkten används, samt hur den installerats, gör att ovanstående kalkyl är en "medelkalkyl". Hur som helst har Solfläkten den snabbaste återbetalningstiden för existerande värmetillskottslösningar - luft/luftvärmepumpar inräknade. Eftersom strömförbrukningen för Solfläkten är försumbar, ställs ofta frågan varför den inte drivs med solcell... Skälet är att Solfläkten då skulle vara ur drift vid disigt/molningt väder, eftersom solceller kräver klart solljus för att ge ström - och användaren skulle således gå miste om 100-tals kilowatt-timmar varmluft eftersom Solfläkten även ger betydande varmluftstillskott vid icke soligt väder. (Men den kan naturligtvis kopplas till en 10-20 Watts solcell om någon så önskar...) (...sedan är det också faktiskt så att Solfläkten på sommaren kan användas som en "AC" - för att svalka inomhusklimatet. Då driftskostnaden endast är ett öre/timme, blir även värdet av temperatursänkningen inomhus värt mångfalt mer än driftskostnaden. Vi berättar gärna hur du med några enkla handgrepp på fem minuter växlar Solfläkten till att "kyla". )

Nyckelord: batteri, Bike, Elscooter, Skoter

Andra produkter och tjänster från Ecoproducts AB

Sveriges starkaste elcykel av Ecoproducts AB bilder
03-06-2013

Sveriges starkaste elcykel

Sveriges starkaste elcykel!


UPPGRADERING AV SMART OCH COMFORT av Ecoproducts AB bilder
02-06-2013

UPPGRADERING AV SMART OCH COMFORT

Nu kan du uppgradera din Smart eller Comfort elcykel till att bli Sveriges starkaste elcykel. Vårt nya 16Ah batteri passar


Elcykel avance Smart10Ah och SuperSmart16Ah av Ecoproducts AB bilder
11-02-2011

Elcykel avance Smart10Ah och SuperSmart16Ah

Robust stabil konstruktion med ram i aluminium för att hålla ner vikten. Små effektförluster, få rörliga delar. Nya bättre batterier. Nytt elektroniskt instrument med tre effektlägen för optimal förbrukning.