Energianalys

Energianalys från Svensk Eloptimering AB

Från: Svensk Eloptimering AB  02-02-2010
Nyckelord: El, Elektriker, Värmepump

Svensk Eloptimering AB erbjuder en energianalys, som går ut på att mäta induktiva laster med vår energianalysator. Vi mäter upp den reaktiva effekten exempelvis elmotorer genererar och dokumenterar detta. Vi för in allt vad gäller motordata, placering, kabelinfrastruktur och mätvärden i vårt beräkningsprogram. Utifrån det genereras en offert till kund där allt ifrån kostnader till besparing och avskrivningstid presenteras överskådligt.
Denna dokumentation kan direkt användas som beslutsunderlag för eventuellt vidare åtgärder med installationsfas och besiktningsfas med överlämnande.

Det som krävs ifrån driftorganisationen är tillgänglighet till teknikrum i form av nycklar samt drifttider på de induktiva lasterna vi mäter upp. Driftavbrotten är korta vi analysfasen, ca: 20-30 min per last. Även under installationsfasen håller vi oss under 2 timmar. Vanligtvis märker inte brukaren driftavbrottet och driftorganisationen slipper informera och får heller inte några felanmälningar.

Nyckelord: El, Elektriker, Elmotor, energi, Energibesparing, Energioptimering, Fläkt, Kompressor, Kondensator, Kylmaskin, pump, reaktiv, Värmepump,

Kontakta Svensk Eloptimering AB

E-post

Skriv ut denna sida

Dela