Rikstäckande förening som vänder sig till dig med psyisk ohälsa, med eller utan och oavsett diagnos!

Rikstäckande förening som vänder sig till dig med psyisk ohälsa, med eller utan och oavsett diagnos! från RSMH Livet i Göteborg

Från: RSMH Livet i Göteborg  01-23-2010
Nyckelord: Medlemsorganisationer, depression, Ångest

RSMH Livet i Göteborg är en ideell förening som vänder sig till dig med psykisk ohälsa, oberoende av diagnos. Vi står för ett tvärvetenskapligt perspektiv, på socialpsykologisk grund. Utifrån egna erfarenheter menar vi, att psykisk ohälsa huvudsakligen orsakas av brister i samspelet mellan individen och omgivningen.

RSMH Livets huvudsyfte är...
• att bevaka och driva frågor med anknytning till psykisk ohälsa
• att anordna aktiviteter där våra medlemmar kan känna glädje och gemenskap  

Besök vår hemsida för mer information: www.rsmhlivet.se

Nyckelord: Ångest, depression, Fobier, Handikappförening, Medlemsorganisationer, Panikångest, Psykisk Ohälsa, Schizofreni, Social Fobi

Kontakta RSMH Livet i Göteborg

E-post

Skriv ut denna sida

Dela