SJÄLVFöRSVARSSPRAY - BODYGUARD Självförsvarsspray Röd

SJÄLVFöRSVARSSPRAY - BODYGUARD Självförsvarsspray Röd från FSA International

Från: FSA International  12-09-2009
Nyckelord: Security, Alarm, Självförsvar

Färgande och förblindande Självförsvarsspray - Bodyguard på burk är en självförsvarsspray som både förblindar och färgar angriparen. Vid kontakt med ögonen framkallas en ögonirritation som inte orsakar permanenta skadar. Dessutom färgar sprayen förövaren röd vilket ökar möjligheten till senare identifikation och gripande av gärningsmannen.


Nyckelord: Alarm, Överfallslarm, personlarm, Security, Självförsvar, Självförsvarsspray, Trygghetslarm