CompEx

CompEx från Brightside AB

Från: Brightside AB  09-02-2009
Nyckelord: Kundundersökning, Kundundersökningar, enkätverktyg

Competence Explorer, CompEx, är verktyget för alla typer av tester och enkäter.

Styrkor med CompEx:
• Enkelt att jobba med
• Helt webbaserat
• Frågebank på köpet
• Frågeindex
• Ni är snabbt igång
• Anpassad grafisk profil
• Välbeprövad lösning
• Flexibelt

Nyckelord: enkät, Enkätundersökningar, enkätverktyg, IT-tester, Kompetensinventering, Kundundersökning, Kundundersökningar, Kunskapstest, Medarbetarundersökning, Webbenkäter,