Grupp och Ledarutveckling

Grupp och Ledarutveckling från AB Göteborgs Arbetspsykologi

Från: AB Göteborgs Arbetspsykologi  10-17-2012
Nyckelord: Utbildning, Kurser, Coaching

Sveriges mest utbredda ledarutbildning: Kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) har sedan 1981 varit den grundläggande ledarskapskursen inom Försvarsmakten. Den har från ca 1990 även blivit en uppskattad och spridd utbildning utanför Försvarsmakten. UGL är Sveriges mest utbredda ledarskapsutbildning med cirka 4000 kursdeltagare per år inom den civila sektorn. Målsättning och innehåll: Det övergripande målet för kursen är att deltagarna skall kunna bli effektivare som ledare och som medarbetare. Konceptet UGL behandlar den aspekt av ledarskap och medarbetarskap som handlar om relationer, det vill säga om mig som ledare/medarbetare i relation till andra i arbetslaget. Konceptet syftar till att ge reflektionsverktyg för hur jag själv påverkas av och påverkar andra, i en arbetssituation. Vilka krafter inom mig själv och inom andra som underlättar respektive försvårar denna process. Inom relationsaspekten finns många vinklingar såsom kommunikation, värderingar, gruppdynamik och lärande. UGL handlar vidare om hur en grupp utvecklas och mognar, vad som händer i gruppen under utvecklingens gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Detta benämns som gruppdynamik. Kursen handlar också om ledarskapets möjligheter och problematik relaterat till gruppens mognadsutveckling. Via upplevelsebaserad inlärning tar vi del av vad det är som kan underlätta respektive försvåra uppgiftens lösande och gruppens utveckling ur både ett medarbetarperspektiv såväl som ett ledarskapsperspektiv.

Nyckelord: Arbetspsykologi, Chef, Chefsutbildning, Chefsutveckling, coach, Coaching, Försvarshögskolan UGL, Grupputveckling, Kbt, Kognitiv Beteendeterapi, Kompetensutveckling, Konflikthantering, Kurs, Kurser, Leadership Training, Ledarskapsträning, Ledarskapsutbildning, Ledarskapsutbildningar, ledarskapsutveckling, ledarutbildning, Ledarutveckling, Leg Psykolog, Management Training, personalutveckling, Projektledning, Psykolog, teambuilding, Teamutveckling, UGL Handledare, UGL Ledarskap, UGL Ledarskapsutbildning, UGL Utbildningar, UGL2008, ugl-akademin, Utbildning,

Kontakta AB Göteborgs Arbetspsykologi

E-post

Skriv ut denna sida

Dela

Andra produkter och tjänster från AB Göteborgs Arbetspsykologi

UGL version 2012 av AB Göteborgs Arbetspsykologi bilder
07-29-2009

UGL version 2012

Chansa inte med handledarnas kompetens! Välj ugl-kurs efter handledarkompetensen. De ska ha en psykologisk utbildning samt erfarenhet av gruppdynamik.