Prefab betongelement

Från: Bohus Betong  09-05-2012
Nyckelord: prefab, betongelement, Bjälklag

     Vår huvudsakliga tillverkning är prefabelement för lägenheter, industri och lantbruk, både isolerade och oisolerade. I vårt sortiment ingår även stödmurar, trappsteg och barriärelement.
Vi har tidigare tillverkat rör och brunnar för dränering och avvattning t.ex. inom lantbruket, men har upphört med tillverkningen och säljer nu av lagret efter hand. Ring för information av lagerstatus.

Vi producerar och kvalitetssäkrar alla produkter inomhus i skydd från väder och vind i en kostnadseffektiv anläggning. I nuläget tillverkar vi ca 25 000 kvadratmeter väggelement och ca 12 000 kvadratmeter bjälklag per år.

Vår kapacitet är 180 ton betong per dag.

Nyckelord: betongelement, Bjälklag, Byggelement, prefab