UHF RFID, 868 MHz, cirkulärt polariserad antenn för långt läsavstånd, med 2.4 m monterad kabel

UHF RFID, 868 MHz, cirkulärt polariserad  antenn för långt läsavstånd, med 2.4 m monterad kabel från Identsys RFID Consulting

Från: Identsys RFID Consulting  09-25-2010
Nyckelord: Rfid Läsare

Antennen har dimensionerna cirka 25 x 25 x 3 cmm. IP 54 och fungera i temperaturintervallet -25 till +70 gr. C.
Färgen på antennen är neutralt vit/grå och kan därför användas i såväl industriella miljöer som i kontorsmiljöer.

Bra Läsavstånd i förhållande till sin storlek.

Nyckelord: Rfid Läsare

Kontakta Identsys RFID Consulting

E-post

Skriv ut denna sida

Dela