Tidadministration

Från: Pas, Precision i AffärsStyrning  03-20-2010
Nyckelord: Tidredovisning, Tidsredovisning, Tidsystem

PAS modul för tidadministration sammanställer materialet för löneberäkning och till även för efterkalkyler och produktionsteknisk uppföljning.

PAS Tidadministration är inget kontroll- och övervakningssystem, utan ett system för att administrera underlaget för löner och efterkalkyler.

Ansvaret för detta är delegerat till samtliga medarbetare.

Attesten sköts av attestberättigade chefer. I och med att attesten är gjord är också bruttolönen i princip klar och inlagd i lönesystemet. Ingen löneadministration erfordras.

Nyckelord: Efterkalkyler, Löneunderlag, Närvaroregistrering, Tidredovisning, Tidsredovisning, Tidsregistrering, Tidssystem, Tidsystem

Kontakta Pas, Precision i AffärsStyrning

E-post

Skriv ut denna sida

Dela