Produktionsadministration

Från: Pas, Precision i AffärsStyrning  03-20-2010
Nyckelord: Mps-system, Löneunderlag, Efterkalkyler

PAS modul för operativ produktionsstyrning har många möjligheter och är mycket omfattande.

Den möjliggör för operatören att själv påverka sitt dagliga arbete och att effektivisera det administrativt, men även att effektivisera produktionsprocessen. Denna modul har den påtagliga effekten att den starkt höjer motivationen och intresset bland personalen.

Genom att delegera ett antal arbetsuppgifter till operatören, som t ex jobbval, kan operatören själv fatta beslut om detaljplanering. Genom att han eller hon har den bästa detaljkunskapen om förutsättningarna, kan han t ex göra samordningar i syfte att minska uppsättningarna och materialframplockning.

PAS modul Produktionsadministration innehåller ett stort antal delmoduler och möjliggör därför anpassningar inom standard för jobbrapportering. Exempel på moduler är materialklarering, jobbkö, materialbeställning, lagerplatsomflyttning, materialavbokning, ställrapporter, förstabitskontroller, jobbrapporter, kassationer, avvikelserapportering mm.

Nyckelord: Efterkalkyler, Löneunderlag, Mps-system

Kontakta Pas, Precision i AffärsStyrning

E-post

Skriv ut denna sida

Dela