Traverskranar

Traverskranar från Abus Kransystem

Från: Abus Kransystem  11-19-2009
Nyckelord: montage, kranar, kran

Enbalkstravers

         • Travers med möjlighet till olika anslutningsvarianter för optimal lyfthöjd
         • Genom tillgång till olika varianter uppnås optimal bygghö

Tvåbalkstravers


         • Hög lyftkapacitet, upp till 100 ton, med stora spännvidder möjligt
         • Höga kran- och åkverkshastigheter möjligt
         • Många optionsmöjligheter t ex gångbana & serviceplattform

Underhängande traverskranar

         •Travers med minimala ändlägesmått då telfer kan nyttjas på hela kranbalkslängden.
         • Effektiva lösningar i trånga utrymmen där t ex takkonstruktioner kan nyttjas som del i kranbana.

Enbalks konsoltraverskran

         • Lyftkapacitet: upp till 5 t
         • Spännvidd: upp till 10 m

Nyckelord: Enbalks konsoltraverskran, Enbalkstravers, kran, kranar, montage, Underhängande traverskranar,