Anteckningar under Svenska Arméens Fälttåg 1813 och 1814. Författare Lars Erik Götlin

Anteckningar under Svenska Arméens Fälttåg 1813 och 1814. Författare Lars Erik Götlin från Federationen Svenska Fotografer

Från: Federationen Svenska Fotografer  02-21-2010
Nyckelord: 1810. Lite om Örebro och Sverige och och lite till. 2010., Jubileeum Bernadotte, Jubileum Örebro 2010,

Anteckningar från Svenska Arméens Fälttåg 1813 och 1814.

Författare:  L. E. Götlin

Lars Erik Götlin 1783 - 1838, var präst och författare och deltog som fältpastor i den svenska armén i Napoleonkrigen under ledning av kronprinsen Karl Johan.

J. B. J. Bernadotte - H. K. H. Kronprinsen Karl Johan af Sverige. Vald till tronarvinge på riksdagen i Örebro 1810.

Inledningen till de tre volymerna, Anteckningar under Svenska Arméens Fälttåg 1813 och 1814, som gavs ut i Örebro av fältpastorn och författaren Götlin, Lars Erik (eget förlag) 1816. Den tredje volymen gavs ut 1820.  Böckerna har högt litterärt och historiskt värde.

Böckerna är bara delvis krigsredogörelser för Sveriges sista krig, utan de är framförallt en reseskildring i krigens spår. Trots att volymerna är skrivna på tidigt 1800-tal, så är de lättlästa. Jag hoppas att det ska komma ut en nyupplaga av volymerna till 2010, med modernare svenska.
Bernadotteättens och svenskarnas 200 års jubileum av dess samverkan. De tre böckerna är utan reservationer en hyllning till J. B. J. Bernadotte, som deltog i de svenska fälttågen mot Napoleon Bonaparte.

J.B.J. Bernadotte fick namnet Karl Johan, och när han tillträdde den svenska tronen som kung 1818, efter sin fosterfar Karl den 13:des bortgång, kom han att heta Karl den 14:de Johan.
Om detta finns det mer att läsa i boken 1810. Lite om Örebro och Sverige och lite till 2010 som ........


1810. Lite om Örebro och Sverige och lite till. 2010.


1810. Lite om Örebro och Sverige och lite till. 2010.. Boken släpptes den 30/4-2010
Beställ från förlaget: Bokverkstan  i  Örebro.  Tfn 019-12 01 10. Epost: [email protected]

Boken försöker belysa de sociala skeendena i Sverige de senaste 200 åren och säkert betraktas Sverige ur en annan ståndpunkt än: Jean Bernadotte. Mannen vi valde. Herman Lindqvist.
Boken  omfattar ca 50 sidor med 20 bilder av Curt Götlin (1900-1993) och ges ut i en första upplaga om 500-1000 ex.

Pris: 80 kr.


UPPLAGD AV HTTP://WWW.FOTOGRAFGOTLIN.SE KL.   
ETIKETTER: , 

Etiketter: J. B. J. Bernadotte

Nyckelord: 1810. Lite om Örebro och Sverige och och lite till. 2010., Jubileeum Bernadotte, Jubileum Örebro 2010,

Kontakta Federationen Svenska Fotografer

E-post

Skriv ut denna sida

Dela