Marknadsexponering

Från: Maxprofil  09-22-2011
Nyckelord: Hemsidor, reklam, marknadsföring, rådgivning,

Hemsidor, användarvänliga som kunden själv enkelt kan uppdatera.

Grafisk Design, logotyper, kundtidningar, allt inom tryck.

Marknadsplaner, vi har mallarna för ett lättare upplägg av sin marknadsplan.

Exponering, vi arbetar i ett brett nätverk som gör att vi kan ta fram allt från små dekaler till ljuslådor. Taxireklam på Örntaxis bilar.

Konsultuppdrag, där vi hjälper företag med riktad försäljning, ex specifik produkt, annonser, mässor och event. osv.

Nyckelord: Hemsidor, reklam, marknadsföring, rådgivning,