CNC 8000 maskin som träbearbetning för konstruktionsvirke timmerträ eller limträ, ect

CNC 8000 maskin som träbearbetning för konstruktionsvirke timmerträ eller limträ, ect från Kristers Möbler Maskin

Från: Kristers Möbler Maskin  10-06-2011
Nyckelord: begagnade maskiner, Bandsågar, Snickerimaskiner

CNC8000 är speciellt framtagen för konstruktionsvirke.
Maskinen passar bla. till:
- företag som utför bearbetning av limträbalkar
- timmerhustillverkare med stora krav
- företag som bearbetar bärande konstruktioner till byggnation som
tex. takstoltillverkare
- företag som bearbetar stolpar
Flexibel 6-axlig bearbetning
Maskinen är uppbyggd kring 6 axlar (frihetsgrader) som kan fritt
programmeras
Axel X1 och axel X2 styr de båda fixeringsslädarna.
Y-axel styr sidledsrörelsen på portalen
Z-axel styr höjdrörelsen på portalen
4-axel styr vridningen av tiltning för spindelmotor
5-axel styr tiltning av spindelmotor
Spindelmotor
Spindelmotorn har inbyggd automatik för verktysväxling. Spindelmotorn
ger 20 kW med förhöjt moment vid låga varvtal. Detta ger en kapacitet att
hantera en sågklinga upp till diameter 700 mm vilket ger ett sågdjup upp
till 300 mm. Motorn ger också hög effektivitet vid fräsning.
Fixeringsslädarna
Fixeringsslädarna har många funktioner.
■ Inbyggd automatisk materialhantering
Fixeringsslädarna ställer sig vid inmatningstransportören.
Transportören matar detaljen. Fixeringsslädarna följer med detaljen,
justerar sidoläget och fixerar.
■ Tiltfunktion
När fixeringsslädarna har låst fast detaljen kan den tiltas upp 90 gr.
Tiltningen övervakas och styrs för snabb och mjuk förflyttning. Då
tiltning kan utföras kan automatisk bearbetning ske från alla håll.
■ Fixeringsslädarna är fritt programmerbara var för sig eller i par med
ett fast avstånd.
■ Då fixeringsslädarna kan göra om grepp kan längre detaljer
bearbetas.
Bearbetningsrum
Som standard levereras ett bearbetningsrum som kapslar in
bearbetningszonen. Fungerar både som skydd och spånuppsamlare.
Sågklinga kapar i ändved Justerkapning
Inmatning av detalj.
Samtidigt sker verktygsväxling.
Styrsystem
Maskinens styrsystem är industriellt uppbyggt och använder
avancerad teknik. Styrsystemet kan anslutas med nätverk eller
USB-port till en PC.
Styrsystemet accepterar program enligt standard ISO6983
därmed kan en mängd olika CAM-programvaror användas både
för 2D och 3D.
Maskinen har digitala servon för högre effektivitet och mindre
vibrationer.

Tekniska data
CNC 8000 Option
Rörelseområde
X-axel, längsled, 13 100 mm
Y-axel, sidled, 2 600 mm
Z-axel, höjdled 1 100 mm
4-axel 360 gr 360 gr
5-axel 90 gr 90 gr
Detaljstorlek
X-axel, längd, 15000 mm
Y-axel, bredd, 600 mm
Z-axel, 310 mm
Hastighet
X-axel 120 m/min
Y-axel 40 m/min
Z-axel 20 m/min
4-axel 3 sek/360 gr
5-axel 1,5 sek/90 gr
Spindelmotor
med verktygsväxling
Effekt 20 kW
Kona HSK63
Max varvtal 18 000 v/m
Verktygsväxling, fasta platser, 3 verktyg
Verktysväxling, rotation, 10 verktyg
Total längd 15 200 mm
exkl. transportörer
Total bredd 4 500 mm
Total höjd 5 250 mm
Vikt ca 20 000 kg

Tillbehör, tillval , BEGÄR OFFERT
Kapstation med fast vinkel
En tredje fixeringssläde
CAM-programvaror
Maskinskydd runt maskinen
Spånsugssystem
Ljusridå
Anpassade roterande verktyg

Läs mer i vår broschyr CNC-8000

 


Nyckelord: Bandsågar, BANDSÅGAR ,BORR & FRÄSMASKINER , BORRMASKINER, BREDBANDSPUTSMASKINER, CNC-MASKINER,CENTRUMTAPPMASKIN, begagnade maskiner, Sågverksmaskiner, Snickerimaskiner, tool verktyg,