Konsumentdriven företagsutveckling och försäljningsutveckling

Konsumentdriven företagsutveckling och försäljningsutveckling från Trigger Insight

Från: Trigger Insight  10-20-2009
Nyckelord: Utbildning, Reklam, Marknadsföring

Vi på trigger insight arbetar inte med siffror, inte heller med försäljningsstatistik eller besökar-antal. Att människor besöker olika mijlöer är ett faktum. Men varför?
Vi är specialister på att se och ta fram mjuka värden hos besökare. Med mjuka värden menar vi hur människor faktiskt mår i olika miljöer och vad som triggar dem till att göra saker som genererar lönsamhet hos företaget de besöker. Ofta är det små saker som gör skillnad när köpbeslut ska fattas och det är därför vi vet hur detta ska belysas.

Med våra observationer kan vi se påverkan från bland annat; ljus ljud, doft, temperatur, färger, möblering, navigering, skyltar, materialval etc. Vi har lärt oss hur företag med små förändringar kan styra beteenden så att stora grupper av besökare skapar ett så homogent beteende som möjligt. Detta leder till att besökarna i sin tur skapar en behaglig upplevelse genom varandras närvaro. För visst är det så att vi är beroende av andra människors uppbehälle när vi rör oss i olika miljöer?

De observationer och studier Trigger insight gör på plats i miljöerna  ger insikt om hur ”tjänstelandskapet” faktiskt fungerar och hur det används av besökarna. Vidare gör vi även studier som innefattar förnimmelsen av konceptet. Det vill säga hur besökaren minns besöket efter det att personen lämnat området. Det är detta ”upplevelserum” som för alltid kommer att finnas i besökarens huvud när denne kommer att tänka på företagets lokaler.

För att återgå till det vi började förklara... Vi arbetar alltså med ”mjuka värden” så att företag som arbetar med Trigger insight kan få en konkurrens-fördel redan när presumtiva konsumenter planerar att avsätta sin tid för shopping eller annan typ av rekreation.
Genom att skapa insikt om sina besökare och vad de värdesätter, kommer dessa företag att hamna ”top of mind” hos sina besökare när de senare väljer att återigen spendera sin tid med shopping.

Shopping är ett beteende som långt ifrån alltid resulterar i en transaktion. Shopping handlar inte om att spara tid, det handlar om att avnjuta sin tid!

Nyckelord: Affärsutveckling, Arkitekter, design, företagsutveckling, Marknadsföring, Observation, Projektering, Projektledning, Reklam, Upplevelsemarknadsföring, Utbildning