Säkerhetsutbildning, hot och våld, rånsäkerhet, säkerhetskonsult

Från: SSK Säkerhetsakademien AB  03-10-2010
Nyckelord: Utbildning, Konflikthantering, Självförsvar

Säkehetsakademien har sedan 1989 utbildat personal inom alla möjliga typer av verkamheter i hot och våldshantering, rånsäkerhet, konflikthantering, taktisk kommunikation, skolsäkerhet, självskydd och kontrollteknik etc. Våra utbildningar innehåller vanligtvis ämnen som förebyggande åtgärder, krispsykologi, krisstöd, hot- och konflikthantering, simuleringar (upplevelsebaserad inlärning) enkelt självskydd och juridik. Teori blandas med praktiska övningar och grupparbeten. Alla utbildningar anpassas till beställarens verksamhet.
Våra konsulttjänster kan innebära säkerhetsservice (koncernsäkerhet, personskydd, säkra transpporter, övervakning, utredning, analys, spaning etc), framtagande av handlingsplaner och policys, råd och stöd, brottsoffervård, säkerhetsinventeringar, riskinventeringar samt risk och sårbarhetsanalyser etc.
Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning inom säkerhet och vi ger dessutom en sk "Nöjd-Kund-Garanti" och en "Resultat-Garanti" på våra utbildningar!

Nyckelord: Konflikthantering, Rånsäkerhet, Säkerhet, Säkerhetskonsult, Säkerhetsutbildning, Självförsvar, Självskydd, Utbildning,

Kontakta SSK Säkerhetsakademien AB

E-post

Skriv ut denna sida

Dela