Q house invest

Från: Q House Invest  04-12-2011
Nyckelord: Hotel Investment, Invest Professionals,

Vi planerar att främja annonsera turistnäringen i Uppsala & världen och att bjuda in investerare och internationella investeringar Co för att studera nya förslag för turismplaner och Hotellprojekt/förstudier och tilldelas nya projekt enligt de regler-villkor -reglering av berörda Turismmyndigheter

Nyckelord: Hotel Investment, Invest Professionals,