Språkgranskning

Från: Folia Textproduktion  03-22-2010
Nyckelord: Translation Services, Marknadsföring, affärstjänster

Granskning och putsning av svenska originaltexter, företrädesvis inom områden som:

 • marknadsföring
 • läromedel
 • populärvetenska
 • medicin och farmaci
 • biokemi och molekylär biologi
 • historia
 • allmänna texter
 • Tjugofem års erfarenhet som frilansande facktextförfattare/journalister för bl.a.:

  Nationalencyklopedin
  Bonnier Utbildning
  Liber Utbildning
  Forskning och Framsteg
  Illustrerad vetenskap
  Hemmets Journal
  Upsala Nya Tidning
  Göteborgsposten
  Helsingborgs dagblad
  Uppsala universitet
  Medborgarskolan

  Nyckelord: affärstjänster, Författare, Journalist, Journalistik, Language Services, Language Translation, läroböcker, Läromedel, Marknadsföring, Populärvetenskap, Skribent, Språk, Språkgranskning, Språkservice, Språktjänster, Textgranskning, Translation Service, Translation Services, Vetenskapsjournalist, Vetenskapsskribent