Den Nya Jorden

Den Nya Jorden från Betinas Healing

Från: Betinas Healing  03-30-2009
Nyckelord: Healing, andlig utveckling, Reconnective Healing

En Ny JordJust nu håller Jorden på att förändras. Och med detta förändras även vi, människor, djur och växter, även atmosfären runt Jorden förändras.

Vibefinner oss allai ett skifte, ett skifte i medvetande. Mycket om detta kan vi höra och läsa ombl.a. på Internet och i böcker. Iakttagelser av ljusskepp (ufo av organisk plasma) och kanaliseringar av mästare (av vilkaen del har vandrat på Jorden), mediala kunskaper och helande över avstånd är några exempel på att människor nått ett högre medvetande.

Vad är det egentligen som sker med oss och Jorden just nu? Mayakalendern berättar för oss att år 2012 är det år då tiden slutar och med det börjar en ny era, en tidlös era. De flesta inom "new age" berättar för oss att vi går in i ett nytt varande. Men vem kan berätta för oss vad som egentligen händer? Jag ska försöka att så enkelt jag kan beskriva detta här.

Det är sant att tiden, såsom vi känner den, har ett slut. Och det är sant att vi går in i ett nytt varande. Faktum är att allt som existerar är på väg upp i ett nytt varande, upp till en högre nivå. Vi här på Jorden lever i vad vi kan kalla värld 1 och vi är alltså på väg upp till värld 2. Detta har förstås Moder Jord och alla runt om henne, i detta solsystem, i detta universum och i denna skapelse, känt till sedan eoner av "tid". Dock har det varitokänt för människan fram till nu.

Och med denna uppstigning till en ny dimension vill Moder Jord även ta sig en ny kropp. Den nya kroppen harModer Jordvarit med om att "tillverka"såsom hon vill ha den. Delar av Moder Jords själ har redan gått över till Den Nya Jorden, vilken är 2.76 gånger större än nuvarande Jord. Allt sedan några år har även människor och djur gått över till Den Nya Jorden, genom bortgång. Dessa människor har där förberett för vår ankomst.

Den Nya Jorden ligger nu och väntar på att vi skall komma. För att göra det möjligt för oss att gå över till den nya dimensionen behöver vi alltså höja vårt medvetande ochfrekvens. Just i detta nu finns det hunda tusentals människor på Jorden som hjälper till att höja frekvensen, både inom Moder Jord och inom oss själva. Alla kommer att gå över, ingen blir lämnad kvar. Då allting går upp en nivå mäste varenda liten bit följa med för att hela alltet skall vara komplett.

För att våra kroppar skall klara av den nya dimensionen ändrar den sina beståndsdelar, detta för att göra kroppen "lättare". Vi kommer att vara mer ljusbärande, mer vakna och mindre hungriga. Själva resan från nuvarande Jord till Den Nya Jorden kommer att ske under 3 dygn. Under denna tid kan det kännas som om vi står på moln, för att sedanåterigen hamark under fötterna. Denna gång är det dock en Ny Jord vi står på.

Allt runt omkring oss kommer inte vara sig riktigt likt, men för att vi ska känna igen oss någolunda har de före oss "byggt upp" kända byggnader, monument och annat.

För att vi människor på ett smidigare sätt ska kunna utvecklas andligt inför denna transformering, så hjälper healing till väldigt mycket. Ett annat bra redskap är NET - New Earth Teacher-kurser.

Det är inte lång tid kvar nu :)

Du kan läsa ännu mer på www.DenNyaJorden.se.

Nyckelord: andlig utveckling, Healing, Reconnective Healing