Svensk Handelskredit, ny produkt, fakturabelånig upp till 93% av fakturabeloppet innom 24 timmar

Från: Svensk Handelskredit  11-25-2009
Nyckelord: Fakturabelåning

Fakturabelåning är ett sätt att omvandla kundfakturor till likvida medel. Du överlåter hela eller delar av din kundreskontra och får upp till 93% av fakturans belopp utbetalt direkt och resten när kunden har betalt.

Factoring eller fakturabelåning är en effektiv heltäckande tjänst som förutom själva belåningen även omfattar administrationen såsom fakturering, reskontra, krav och inkasso.

Enkelt att komma igång. Välj ut vilken/vilka fakturor som skall belånas. Skicka in orginalet till Finanabolaget som utför nödvändiga kontroller av fakturamottagaren och de varor och tjänster som ingår i fakturan. Ni får betalt innom 24 timmar. Finansbolaget fakturerar kunden. Bevakar betalningen och vid behov påminnelser och inkasso.

Vi erbjuder ett fast pris per faktura enligt avtalad överenskommelse.

Ökad likviditet och kassaflöde, minskad administration. Snabbare tillgång till likvida medel bidrar till att kapital kan frigöras för andra behov, är betydande fördelar som uppnås med fakturabelåning.

- Rörelsekapitalet ökar
- Dåliga betalare upptäcks tidigare
- Minskad risk för kundförluster
- Överlåtna fakturor har en positiv påverka på betalningsviljan

Nyckelord: Fakturabelåning