Svensk Handelskredit erbjuder inköpsfinansiering en unik produkt

Från: Svensk Handelskredit  11-24-2009
Nyckelord: Finansiering

 Distributörer/Återförsäljare som säljer butiksinredningar, produkter, möbler, större kylar/frysar, industrimaskiner, entreprenad- och jordbruksmaskiner etc. där varje kundorder är unik och utgör underlaget för inköpet/beställningen från tillverkaren, kan många gånger hamna i en prekär likviditetssituation om betalning krävs innan ordern sätts i produktion.

SVHK´s Inköpsfinansiering är lösningen på den uppkommna situationen om likviditeten är tillfälligt ansträngd. Inköpsfinansieringen flätar ihop två finansieringsprodukter; leasing/hyra och själva finansieringen av inköpet.

Distributörens/Återförsäljarens kund finansierar sitt köp genom SVHK´s leasing-/hyresavtal. Leasing-/hyresavtalet är en del av säkerheten i inköpsfinansieringen och skall vara vederbörligen undertecknat innan finansieringsbeloppet utbetalas till tillverkaren.

Finansieringsbeloppet uppgår vanligtvis till mellan 45-60% av kundpriset. Ledtiden från orderns produktionssättning till leverans är maximalt 60 dagar om inte annat överenskommes.

Låter det intressant ring eller maila till:
Per-Erik Edgren 0702-91 91 40

Nyckelord: Finansiering