CavPlan

CavPlan från Cavagent AB

Från: Cavagent AB  05-12-2009
Nyckelord: Affärssystem, Systemintegration, programutveckling

Både linje- och beställningstrafik
CavPlan är ett modernt planeringsverktyg för trafikbolag. Med CavPlan får du fullständig kontroll över planeringen. Det enda verktyget som hanterar både linje- och beställningstrafik.

Satsning på FoU
Vi satsar idag mer på utveckling än någonsin tidigare. Detta finansieras delvis genom det kapital som finns och har tillförts bolaget - men främst genom den tillströmning av nya kunder som nu bidrar till att ytterligare förbättra produkterna. CavPlan har idag en stark kundbas som försäkrar oss om fortsatta utvecklingsmedel, samt som står för ett produktivt kravställande. Utöver en väldigt kompetent kundbas så har vi samlat en noggrant vald skara av IT-proffs.

Ett kraftfullt planeringsverktyg
CavPlan arbetar med en kraftfull visuell planeringsmodell. Vi har lagt stor vikt vid att hitta ett grafiskt system som är så logiskt och enkelt som möjligt att lära sig, men även så kraftfullt att man inte är begränsad i vad man kan åstadkomma.

Nyckelord: Affärssystem, Bussplanering, programutveckling, Programvaror, Systemintegration, verksamhetssystem,

Andra produkter och tjänster från Cavagent AB

Orfala av Cavagent AB bilder
10-06-2011

Orfala

  Orfala baseras på etablerade datastandarder. Systemet blir därmed mycket anpassningsbart till förändringar som sker inom det egna företaget och i omvärlden. Systemet utvecklas kontinuerligt såväl funktionsmässigt som genom att ny teknik tas till vara. Hos användaren uppdateras Orfala smidigt någon gång per år utan extra kostnad. Förändringar som krävs genom lagar och påbud från myndigheter tas kontinuerligt om hand.


CavAdmin - Fleet Management av Cavagent AB bilder
06-11-2010

CavAdmin - Fleet Management

 CavAdmin är ett omfattande verktyg för planering och uppföljning av fordonsrelaterade kostnader och händelser. CavAdmin passar för företag med större fordonsflottor. Du kommer att uppnå total kontroll av din fordonsflotta. Ett leverantörsoberoende verktyg för att hantera både stora koncerner och flera språk på ett optimalt sätt.