Vibrosphere - en balans och vibrationsplatta.

Från: Best4Wellness CAST AB  11-20-2009
Nyckelord: best4detox

Vibrospher, balans- och vibrationsplatta, är en svensk uppfinning som i samma produkt kombinerar 2 välbeprövade metoder för rehabilitering - balans- repektive vibrationsträning. Det är en balansplatta med vibrationer som stärker den lednära muskulaturen, koordinationsförmågan och balansen.

Nyckelord: best4detox