Callcenter Check

Callcenter Check från Smart Selection

Från: Smart Selection  09-13-2010
Nyckelord: Callcenter Check, Mystery Calling,

 lcenter Check är en undersökningsmetod som ger svar på hur kundupplevelsen per telefon fungerar.

Excempel på vad ni kan mäta:

- Väntetiden är kort eller lång.
- Att kunden får rätt bemötande i telefonen.
- Kunden kopplas rätt direkt.
- Att ert företag presenteras på rätt sätt.
- Personalen förstår kundens behov och använder   det i kommunikationen.
- Fler produkter/tjänster erbjuds.
- Personalen har god produktkunskap.
- Kunden får nödvändig information.
- Kunden får en trevlig avskedshälsning.
- Kunden följs upp vid behov.

Nyckelord: Callcenter Check, Mystery Calling,