Support för IT avdelningar

Från: SkyPoint AB  02-11-2011
Nyckelord: support, It-support, data support

Ibland räcker de egna resurserna inte till. Organisationen kan ställas inför frågeställningar som kräver specialistkompetens på mycket hög nivå och som kan bli väldigt dyra att lösa. Både i pengar, konsultarvoden – och inte minst i produktionsbortfall och egen tid.

Skypoint erbjuder kundanpassad support till företag i Sverige och tillhandahåller tekniska specialister med högsta kompetens och lång praktisk erfarenhet. Vår support är tillgänglig dygnet runt, året runt.

Skysupport täcker lösningar från ett flertal stora leverantörer, bland annat Microsoft, VMware och Citrix

Nyckelord: data support, It-support, support