IT Konsulting

Från: SkyPoint AB  02-11-2011
Nyckelord: it konsulter

 

Infrasturktur, Virtualisering & Konsolidering

Skypoint tillhandahåller ett helhetskoncept av virtualisering oberoende vilken av de stora leverantörerna som väljs (VMware, Microsoft eller teknik från Citrix).

Skypoints specialistkonsulter har en gedigen erfarenhet av att arbeta med virtualiseringsteknik för att hjälpa kunden förbättra utnyttjandegraden av hårdvara och därmed minska kostnader samt miljöpåverkan. Vi arbetar med virtualisering av servrar, lagringssystem, nätverk, applikationer samt klienter. Vi kan hjälpa er med förstudie, design, dokumentation, migrering, processer, debiteringsmodeller eller något annat som rör virtualisering av ditt datacenter/din it miljö

Fördelar med virtualisering:

 • Högre tillgänglighet
 • Flexibilitet
 • Affärskontinuitet
 • Lättare administration
 • Säkerhet
 • Kostnadseffektivt

För att säkerställa kvalitén i projektet använder vi oss av erfarna projektledare som alla har bred teknisk bakgrund samt ledareegenskaper. Skypoints specialister har levererat specialistkompetens till över 20 länder på 4 kontinenter.

Nyckelord: it konsulter