Varumärke och design - Ledningsworkshop för mindre företag

Från: Review Design  03-06-2013
Nyckelord: grafisk profil, Product Design, Starka Varumärken

Hur ser sambandet mellan varumärke, kundupplevelser och engagerade medarbetare ut? Hur kan design stärka just era affärer? Handlar det om livsstil och identitet, effektiv igenkänning, eller om att skapa starka och mer meningsfulla erbjudanden? Hur kan samarbetet mellan produktutveckling och marknadsföring förbättras, för att hamna rätt i varumärkesarbetet? ReView Design tar in den specialistkompetens som kan behövas i just er bransch, och håller en eller två halvdagars engagerande workshops. Er ledning får en bättre förståelse för platsen där era insatser möts - i kundens upplevelse. Tillsammans sätter vi riktningen för företagets designarbete, och tar fram en road-map framåt. I ett senare steg kan ReView Design hjälpa er hitta, upphandla och briefa rätt designleverantörer för just era utmaningar. Fråga oss gärna om kundreferenser ;-)

Nyckelord: Design Företag, Design Guidelines, Design Management, Design Manager, grafisk profil, Product Design, Starka Varumärken, Varumärkeskonsult,