Hosted sharepoint är den nya tidens plattform

Från: NetPartners  10-26-2009
Nyckelord: sharepoint

SharePoint är den nya tidens plattform för att samla och dela information och filer. Användningsområdena sträcker sig från lagring av mötesprotokoll för den lilla föreningen till avancerad versionshantering i filarkiv för det multinationella företaget.

Nyckelord: sharepoint