Public speaking

Från: Nöjesproducenterna  03-15-2010
Nyckelord: Leadership Training, Public Speaking

 Public speaking genom teaterns metoder. Nöjesproducenterna utbildar företagsledare, politiker, skollärare etc. i att stå framför en grupp och hålla ett tal, leda en föreläsning el. dyl. Genom att använda sig av teaterns metoder lär man sig att på bästa sätt fånga fokus och hålla intresset uppe.

Nyckelord: Leadership Training, Public Speaking