Ungdomsterapi, samtalsterapi, bildterapi, handledning, illustration, webbdesign, grafisk form

Ungdomsterapi, samtalsterapi, bildterapi, handledning, illustration, webbdesign, grafisk form från Mats Aronsson Stockholm

Från: Mats Aronsson Stockholm  10-18-2009
Nyckelord: grafisk design, Webbdesign, Coaching

Jag har jobbat med ungdomar och unga vuxna i 15 år, samt som konstnär i 25. Kombinationen medför en inspirerande korsbefruktning. Jag är konstutbildad på Konstfack på 80-talet, är diplomerad bildterapeut sedan 5 år och handledare sedan ett år. Som terapeut jobbade i många år på Kulturchock AB som varit verksamt på bl.a. Fryshuset. Som konstnär samarbetar jag f.n. med Virserums Konsthall.

Nyckelord: Ångest, Coaching, depression, grafisk design, illustration, illustratör, Panikångest, psykoterapi, Stress, Stresshantering, Terapi, Utbrändhet, Webbdesign