Det Kreativa Samtalet

Från: Kahuna Sciences KO'ONEVA HB  04-04-2011
Nyckelord: Personlig Coach, psykosyntes, Coachande Ledarskap

 

Känner du att du sitter fast och vill ha ut mer av livet? Hos KO'ONEVA kan du få hjälp att upptäcka att vägarna till förändring är många fler än du anar. I samtalet får du vägledning och stöd i dina olika roller så att du kan finna det som ger livet mening och innehåll. Det är du själv och dina upplevelser som är utgångspunkten och resultatet är kraftfullt när du söker genomgripande och snabba förändringar. Det hawaiianska synsättet utgår från att du som människa på ett medvetet plan kan skapa ditt eget livsöde.

Genom att bli medveten om dina omedvetna uppfattningar om dig själv kan du välja att förändra dem. När medvetenheten ökar om hur du påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar dig, blir resultatet en friare relation. Invanda tankemönster bryts och din attityd till dig själv och det sammanhang du ingår i förändras. Då kan du enklare navigera i livet

Nyckelord: Coachande Ledarskap, Handledning, Kommunikologi, Life Coaching, Personlig Coach, psykosyntes, samtal/vägledning

Kontakta Kahuna Sciences KO'ONEVA HB

E-post

Skriv ut denna sida

Dela