Support / Outtasking inom MVS, os390, z/OS

Från: Hans Gustavii  04-15-2011
Nyckelord: Computer Programming

 Kompetensförstärkning, uppbackning vid frånvaro och ansvar för hela eller delar av olika verksamhetsområden inom z/OS. Sker i samarbete med ett nätverk av z/OS-specialister.

Nyckelord: Computer Programming