Översättningstjänster

Från: Express textöversättare  08-23-2010
Nyckelord: Översättning, Översättare, Översättningar

 

Våra översättningstjänster

Våra översättare hos vår översättningsbyrå arbetar framförallt med översättningar av texter från svenska till engelska och från engelska till svenska. Vi förfogar dock över ett brett kontaktnät av översättare vilket medför att vi även kan erbjuda textöversättningar från och till de flesta europeiska språk. Våra kunder återfinns såväl bland privatpersoner som företag. Vår översättningsbyrå har sin bas i Stockholm men vi genomför översättningar åt våra kunder i en rikstäckande omfattning.

Vi översätter  juridiska texter, ekonomiska texter, marknadsföringsmaterial, hemsidor samt andra texttyper

Vi översätter de flesta förekommande texttyper såsom juridiska texter, ekonomiska texter, marknadsföringsmaterial, hemsidor samt andra texttyper. Våra översättare har genom åren blivit specialiserade på genomförandet av snabba, högkvalitativa och prisvärda översättningar för kunna leva upp till våra kunders tuffa krav.

Auktoriserade översättningar

Genom samarbetspartners kan vi även erbjuda översättningar av översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet, så kallade auktoriserade översättare. Om en översatt text skall användas vid myndighet så skall texten i vissa fall vara översatt av en auktoriserad översättare. Kontakta oss för mer information om auktoriserade översättningar.

Våra översättningar förbättrar kommunikation och förståelse för privatpersoner och företagare

Genom att anlita våra översättare för översättning av dina texter kan vi förbättra ditt företags marknadskommunikation. I nutidens alltmer internationaliserade värld blir det alltmer viktigt att kunna kommunicera på motpartens språk vare sig det rör kommunikation genom ett företags marknadsföringsmaterial eller hemsida gentemot dess kunder eller en privatpersons kommunikation med myndigheter eller andra motparter. Av denna anledning finns det ett stort behov av de kostnadseffektiva översättningstjänster vår översättningsbyrå tillhandahåller.

Totalleverantör åt våra stamkunder

Vår översättningsbyrå har flera kunder, såväl privatpersoner och företag, som anförtror oss genomförandet av samtliga deras översättningsärenden. Vi fungerar i dessa fall som en totalleverantör av översättningar vilket vi finner önskvärt eftersom vi får en chans att bygga nära relationer med kunden och får en utökad förståelse för kundens behov och förutsättningar och vi kan i dessa fall tillhandahålla skräddarsydda och kundanpassade översättningstjänster och översättningslösningar i särklass.

Expressöversättningar

Våra översättare genomför expressöversättningar åt våra kunder då det uppkommit ett behov av snabba översättningar. Vi kan garantera att våra översättningar håller utsatt leveranstid utan undantag då vi är måna om att alltid hålla vad vi lovar.

Prissättning och kvalitet

Vi genomför våra textöversättningar till bra priser utan att ge avkall på våra högt ställda kvalitetskrav. Det skall löna sig att anlita vår översättningsbyrå med olika översättningsprojekt både ur kvalitetssynpunkt och pris. Vi tar personligt ansvar för att våra översättningar håller måttet utan undantag.

Kontakta vår översättningsbyrå för att erhålla en offert avseende översättning av din text !

Parks & Partners

Tel: 08 – 50228269

E- mail:

Om du önskar en offert avseende översättning kan du med fördel skicka dokumentet som ett bifogat dokument via e- mail tilsammans med önskad leveranstid samt med information om till vilket språk du önskar översättningen. Våra översättare återkommer inom kort med en offert som motsvarar dina önskemål och ditt behov.

Nyckelord: auktoriserad översättare, Auktoriserade Översättare, auktoriserade översättningar, korrekturläsare, Korrekturläsning, Översättare, Översättning, Översättningar, Översättningsbyrå, Översättningsbyråer, översättningsbyrån, Översättningstjänster, språkgranskare, Språkgranskning, Språktjänster, text översättare, text översättning, text översättningar,