Utveckling av varumärken – Verksamhetens slogan

Från: Concept Marketing Europe Ltd  11-03-2009
Nyckelord: Reklam, Marknadsföring, Reklambyråer

Utveckling av varumärken – Verksamhetens slogan
En slogan är oftast kopplad till en specifik kampanj. Ett löfte är mer övergripande och långsiktigt. Vad vill du kommunicera till din målgrupp? Att välja och ta fram din slogan är en extremt viktigt del i utveckling av varumärket. En bra slogan är ”catchy” och sätter sig i målgruppens medvetande. Det ger positiva associationer till ditt varumärke. En riktigt bra slogan påverkar dem att välja ditt varumärke framför dina konkurrenter.

Nyckelord: Marknadsföring, Marknadskommunikation, Reklam, Reklambyrå, Reklambyråer, Reklamproduktion

Kontakta Concept Marketing Europe Ltd

E-post

Skriv ut denna sida

Dela