Copywriting av nyhetsbrev och blogg

Från: Concept Marketing Europe Ltd  11-03-2009
Nyckelord: Reklam, Marknadsföring, Webbutveckling

Nyhetsbrev och blogg är ett utmärkt sätt att hålla dina kunder informerade. Båda driver dessutom trafik till din webbplats. Många gånger är det svårt att hinna med i brist på interna resurser. Det är synd. En regelbunden kontakt med marknad och kunder är viktigt. Vi kan göra research i din bransch och utforma material som intresserar dina kunder. Du kan ge oss grova utkast som vi förädlar och publicerar. Vi kan arbetar fram material i koncentrerad form som sedan publiceras med jämna tidsintervall.

Copywriting av nyhetsbrev och blogg

Nyckelord: Marknadsföring, Marknadskommunikation, Reklam, Webbutveckling

Kontakta Concept Marketing Europe Ltd

E-post

Skriv ut denna sida

Dela