Copywriting av nyhetsbrev och blogg

Från: Concept Marketing Europe Ltd  09-02-2009
Nyckelord: Reklam, Marknadsföring, Reklambyråer

Copywriting av nyhetsbrev och blogg
Nyhetsbrev och blogg är ett utmärkt sätt att hålla dina kunder informerade. Båda driver dessutom trafik till din webbplats. Många gånger är det svårt att hinna med i brist på interna resurser. Det är synd. En regelbunden kontakt med marknad och kunder är viktigt. Vi kan göra research i din bransch och utforma material som intresserar dina kunder. Du kan ge oss grova utkast som vi förädlar och publicerar. Vi kan arbetar fram material i koncentrerad form som sedan publiceras med jämna tidsintervall.

Vill du hålla dina kunder informerade om din verksamhet?

Nyckelord: Marknadsföring, Marknadskommunikation, Reklam, Reklambyrå, Reklambyråer, Reklamproduktion, Trycksaker, Webdesign

Kontakta Concept Marketing Europe Ltd

E-post

Skriv ut denna sida

Dela