Clarex företagspresentation

Från: Clarex AB  07-06-2012
Nyckelord: Skyltar, skylt, Ledande Företag

Vår affärsidé är att lyfta fram det unika i våra kunders verksamhet med professionell och genomtänkt skyltkommunikation. I allt från rådgivning och design till produktion och service erbjuder vi kompletta skyltkoncept och specialanpassade skyltlösningar.

Kompetens och kvalitet ger trygghet, för att kunna utforma den bästa lösningen är det viktigt för oss att förstå våra kunders affärsidé och syftet med skyltningen. Vi väljer därför att lägga extra stor vikt vid inledningen av en affärsrelation och arbetar långsiktigt med våra affärspartners. Service, kunskap och kvalitet är självklara ledord i vårt dagliga arbete. Erfarenhet och kompetens i kombination med skyltlösningens kvalitet är en garanti för att ditt företag får den rätta lösningen och därmed en framgångsrik skyltkommunikation.

Clarex bildades 1990 av Robert Renz och Patrik Fagerström som en producerande skyltfirma. Vi har under de senaste två decennierna fått stor och omfattande erfarenhet av skyltar och skyltkoncept och i alla led och är idag en av Sveriges ledande konceptleverantörer av skyltar. Under de senaste sex åren har Clarex succesivt omsrukturerats till att bli ett numera renodlat konceptföretag. En grupp kreativa och kompetenta medarbetare arbetar inom sina respektive områden tillsammans för att skapa unika specialanpassade skyltar och innovativa skyltkoncept. Företaget flyttade 2010 till en kundvänlig och mötesanpassad lokal på Skeppsbron i Stockholm. Med senaste teknik har vi idag möjlighet att erbjuda visuella presentationen av skyltkoncept och ideér i form av bland annat 3D-visualiceringar.

Arbetsmetod
I den här beskrivningen vill vi ge er en bild av hur vi tillsammans med våra kunder kommer fram till ett unikt skyltkoncept.

Lära känna varandra
Den bästa lösningen tar vi fram tillsammans! Därför är det viktigt för oss att förstå den vision ni har och det syfte som er skyltkommunikation ska uppnå. Att komma på besök hos er är något vi uppskattar då vi får möjlighet skapa oss en bild av den kommande skyltningens miljö. Tillsammans bollar vi ideér och diskuterar tekniska och visuella möjlighter. Genom att förstå era förutsättningar och behov skapas en optimal kreativ process, viktiga parametrar som vi tar fasta på är: Era tjänster/produkter och era kunder Känslor ni vill uppnå hos målgruppen och värdeord vill ni förmedla Ytor som finns att tillgå och fysiska förutsättningar som finns att ta hänsyn till Logotyp och grafiska profil Kommunikationspolicy och andra viktiga policydokument Projektbegränsningar; bygglov, tidsramar, budgetramar etc. Ju mer vi vet om er verksamhet desto bättre resultat.

Survey/Förstudie
Vi utför alltid en objektiv förstudie för att vi ska kunna lyfta fram hur ert varumärke och verksamhet förmedlas i dagsläget.

Möten
På Clarex tycker vi att det personliga mötet är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska få ett gott samarbete med våra kunder. Genom att besöka er lär vi känna varandra och kan på bästa sätt skapa oss en gemensam bild av den kommande skyltningens miljö och platsens förutsättningar och behov. Vi ser också gärna till att ni kommer på möte hos oss på Clarex, då har vi möjlighet att presentera exempel på olika skyltar, material och utföranden. Vi använder oss också av skype för webbmöten, det ger oss möjlighet till en personlig kontakt även om vi någon av parterna inte kan infinna sig på plats.

Den kreativa processen
Med alla fakta på plats, både den vi erhållit från er och övrig research, startar det konkreta idéarbetet. Vårt team brainstormar, med fokus på att ta fram ett flertal olika lösningar för att slutligen finna det mest optimala konceptet. Under arbetets gång återkopplar vi kontinuerligt och håller en dialog med er för att säkersställa att vi är på rätt spår. Vi utvecklar och tar fram diskussionsunderlag i form av 3D-visualiseringar och/eller fotomontage kompletterat med miljöbilder och annat referensmaterial. Vi har även möjlighet att efter behov ta fram prototyper, grafiska genomskärningar, tekniska beskrivningar, 3D-ritningar etc.

Presentation
När vi tagit fram ett slutgiltigt designförslag ser vi fram emot att ni kommer och besöker oss för en presentation. Då har vi även möjlighet att visa exempel på olika typer av aktuella material, produktionsteknik och utföranden för att ni ska kunna se och känna in dem. Tillsammans diskuterar vi igenom alla detaljer som tjocklekar, textur, ljuseffekter etc. samt hur de olika materialen kan intigreras och hur de kommunicerar er visuella profil i fysisk form.

Kostnadsberäkning
När vi tillsammans arbetat fram en lösning baserad på er budget och godkända kostnadsberäkningar tar vi fram en skarp offert. Vi gör en sammanställning av projektet där vi specificerar dess delar, fasta och rörliga kostnader samt en tidsplan som i sin tur ligger till grund för framställningen av skylten/skyltkonceptet.

Produktion
Utifrån vår långvariga tid i branschen vet vi vilka underleverantörer och fabrikatörer som kan utföra varje unik produktion på bästa sätt. Oftast behöver vi handplocka kompetens från olika producenter för att få bäst resultat. Våra samarbetspartners är noga utvalda för att kunna framställa det vi finner viktigt och därmed ge kunden hög kvalitet och leveranssäkerhet.

Leverans och montage
Vi ser till att er skyltlösning levereras på överenskommen tid, med det leveranssätt bäst lämpat för era förutsättningar och önskemål. Vårt nätverk av skickliga och kompetenta montörer i Skandinavien utför monteringen med hänsyn taget till de fysiska förutsättningarna på plats. Vi säkerställer och dokumenterar genom okulär besiktning och fotografering att varje enskilt projekt är utfört i enligthet med Ljusreklamförbundets standarder.

Service
Det är viktigt för oss att er varumärkesprofilering håller en hög kvalitet under lång tid, därför har ni alltid möjlighet att teckna ett serviceavtal. Vårt serviceavtal består av flera nivåer, allt i från heltäckande service med årlig besiktning till behovsbundet underhåll.

Nyckelord: konceptföretag, Ledande Företag, skylt, Skyltar,

Andra produkter och tjänster från Clarex AB

07-11-2012

Clarex Miljöpolicy

För ett bestående intryck och en bestående miljö. Clarex Miljöpolicy och Miljöplan är båda levande dokument som vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och uppdatera.


07-04-2012

Ljusskyltar

En skylt är ofta det första intrycket man får som kund eller besökare. Invändigt belyst skyltlåda ger en effektiv exponering


07-04-2012

Diodskyltar

Belysning med extra lyskraft! Diodbelysta profilbokstäver fångar garanterat uppmärksamheten och får er att synas. LED-belysning öppnar upp möjligheter för innovativa


07-04-2012

Neonskyltar

Neonskyltar och neonbelysta profilbokstäver fångar garanterat uppmärksamheten och är ett bra alternativ när man önskar ett klassiskt intryck för skyltprofileringen.Detta


10-20-2009

Flaggor

Clarex lyfter fram det unika i våra kunders verksamhet genom professionell och genomtänkt skyltkommunikation. Vi erbjuder kompletta skyltlösningar genom allt från rådgivning och design till produktion och service.


10-20-2009

Banderoller / Vepor

En företagsbanderoll som är representativ för företaget drar till sig uppmärksamhet och fungerar bra när man vill synas.


10-20-2009

Bordsskyltar och Awards

Awards eller prisskyltar är oftast unika i sitt utförande, med individuella namn, årtal och "vinst". Clarex använder exklusiva material och utföranden för att betona skyltens syfte.


10-20-2009

Fristående skyltar

Fristående skyltar lämpar sig bland annat utmärkt för företag och organisationer som behöver synas på långa avstånd. Variationerna är oändliga, vi på Clarex hjälper till med allt från rådgivning och design till platsgjutning, beräkningar av hållfasthet och montage.


10-20-2009

Namnskyltar

Clarex stärker er visuella identitet, med specialanpassade namnskyltar till dig eller ditt företag lyfter vi fram er vision och verksamhet i fysisk form.


10-20-2009

Menytavlor/-skåp

Clarex lyfter fram det unika i våra kunders verksamhet genom professionell och genomtänkt skyltkommunikation. Vi erbjuder kompletta skyltlösningar i allt från rådgivning och design till produktion och service.


10-20-2009

Info/Hänvisnings skyltar

Informera och hänvisa dina kunder eller besökare rätt! Clarex lyfter fram det unika i er verksamhet på ett informativt, tydligt och flexibelt sätt. Vi erbjuder kompletta informations- och hänvisningslösningar i allt från rådgivning och design till produktion och service.


10-20-2009

3D-skyltar och epoxydekaler

Epoxydekaler är något för dig som vill få lite exklusivare känsla på dina dekaler och mindre skyltar. Clarex tar fram specialanpassade skyltar och erbjuder allt från rådgivning och design till produktion och service.


10-19-2009

Tryck

Vi erbjuder tryck av högsta kvalitet. Det finns många olika trycktekniker som används för olika syften så tillsammans avgör vi vilken teknik som passar bäst till er skyltlösning. Vi tar fram helhetskoncept och erbjuder allt från rådgivning och design till produktion och service.


10-19-2009

Schabloner

Det är endast fantasin som sätter gränser för hur mycket man kan skapa med schabloner. Clarex lyfter fram det unika i er verksamhet genom professionell och genomtänkt skyltkommunikatio.