Två nya hemsidor!

Från: Charm Charter AB  02-01-2012
Nyckelord: Festlokal, Festvåning, Båtcharter

Utöver vår hemsida www.charmcharter.se har vi nu skapat två nya sidor som vänder sig till olika målgrupper. Den första heter www.brunchkryssning.se och presenterar våra brunchkryssningar med pianobar. Den andra heter www.flytandefestlokal.se och väder sig till de kunder som önska hyra en bra och central festlokal i Stockholm.

Nyckelord: Båtcharter, Båtuthyrning, Charterbåt, Festlokal, Festvåning