Vad händer när allt blir KAOS?

Från: Ascéndio Ledarskap.Björn Hillström Psykologkonsult  03-09-2010
Nyckelord: Organisationskonsulent, Psykologkonsult

Ett 1-dagars seminarium där vi i grupp och par diskuterar om det omtänkbara. När vi blir arbetslösa, när någon dör, när man drabbas av en sjukdom eller ett handikapp...
Föreläsningar om mänskliga reaktioner och vad som händer vid dessa tillfällen. Pararbeten om hur man mentalt kan arbeta med att strukturera kaos.

"När nu det otänkbara har inträffat - hur tar jag mig vidare?"

En deltagare uttryckte sig efter seminariet: "Nu vet jag varför jag inte behöver vara rädd, för att jag är rädd"

Nyckelord: Organisationskonsulent, Psykologkonsult

Kontakta Ascéndio Ledarskap.Björn Hillström Psykologkonsult

E-post

Skriv ut denna sida

Dela