Webbutveckling

Från: Anders Lundgren  04-17-2011
Nyckelord: Web Design And Development, content management system

Webbutveckling i HTML, JavaScript, CSS, PHP, ASP, ASP.NET, SQL i verktyg som DreamWeaver, Visual Studio.
Konfigurering och anpassning av CMS-verktyg som Joomla, WordPress, EPiServer, SharePoint.
Grafisk formgivning, bildbehandling i verktyg som Photoshop, Illustrator.

Nyckelord: content management system, Web Design And Development