Småbåtshamn, pontonhamnar, flytbryggor

Småbåtshamn, pontonhamnar, flytbryggor från AlfaBryggan AB

Från: AlfaBryggan AB  10-22-2009
Nyckelord: Bryggor, Flytbrygga, Flytbryggor

Pontonhamnar som båtarna vill återvända till!

En småbåtshamn ska vara en helhet som varje användare kan njuta av. För båtfolk är hamnens funktion, pålitlighet och säkerhet av största vikt och ryktet om en bra hamn sprids långt. Försäkra Er om att Er hamn motsvarar båtfolkets behov och krav. Välj Laaksos Bryggor pontonhamnar med extrautrustning från AlfaBryggan AB http://www.pontoner.se/


Vi utformar högkvalitativa båtbryggor och båthamnar anpassade till omgivning med yrkesskicklighet som är ett resultat av vår långa erfarenhet på området. När man utformar en småbåtshamn måste omständigheterna tas i beaktning. Det är viktigt att bryggan placeras på en så skyddad plats som möjligt, med tillräckligt djupt vatten. Under vintern kan isarnas rörelse skapa speciella utmaningar. Hamnens tekniska utrustning å sin sida förbättrar säkerheten.

Vi bygger hela båthamnslösningar såväl med Harbour®- betong som med tungpontonbryggor. Flytbryggorna kan utrustas på olika sätt och på olika nivåer. Vi tillverkar även måttbeställda specialbryggor, massiva vågdämparpontoner, flytande broar, arbetsflottar, säkerhets- och avfallsbommar m.m.

Nyckelord: Båtbommar, Båtbryggor, Båthamnar, Bryggor, Flytbrygga, Flytbryggor, Pontonbrygga, pontonbryggor, Pontoner, pontonhamnar, Trä och betongbrygga, Träbrygga, Y-bommar,