windream

Från: Alcom System AB  10-26-2010
Nyckelord: Arkivsystem, Återsökning, E-arkivering

windream är ett komplett och mycket prisvärt system för dokumenthantering och arkivering. Systemet integreras i Windows med en patenterad teknologi kallad VFS (Virtual File System). windream är modulbaserat och kan konfigureras efter behov på ett kostnadseffektivt sätt.

windream hanterar alla typer av dokument, och i och med att det integreras som en enhet i Windows kan man spara alla typer av dokument till windream lika enkelt som man sparar filer till någon annan enhet på datorn.

Återsökning sker via en sökfunktion i Windows eller via tilläggskomponenten windream Web Portal.

Nyckelord: Arkivsystem, Återsökning, E-arkivering